Η ιστορία κάνει κύκλους, το ίδιο και οι πλανήτες.
History moves in circles, so do planets.

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Οι προβλέψεις για την εβδομάδα από 18 έως 22/10ου


από το Γ. Μπαρδόπουλο
www.astrology.gr

Οι προβλέψεις για την εβδομάδα που πέρασε 11-15/10ου/2010 ήταν οι εξής:

11/10/2010 Με κόκκινο έχουμε σημειώσει τα λάθη μας
Ανοδικό Άνοιγμα 10:25
Καθοδική Στροφή 11:51
Ανοδική Στροφή 11:57
Καθοδική Στροφή 11:58
Ανοδική Στροφή 12:53
Καθοδική Στροφή 13:48
Ανοδική Στροφή 14:08
Καθοδική Στροφή 15:19
Ανοδική Στροφή 15:39
Καθοδική Στροφή 16:56
Ανοδική Στροφή 16:56

12/10/2010
Ανοδική Στροφή 10:33
Καθοδική Στροφή 10:44
Καθοδική Στροφή 12:12
Καθοδική Στροφή 12:23
Ανοδική Στροφή 12:59
Καθοδική Στροφή 13:44
Καθοδική Στροφή 14:34
Ανοδική Στροφή 14:43
Καθοδική Στροφή 15:03
Ανοδική Στροφή 15:34
Καθοδική Στροφή 16:52

13/10/2010
Ανοδικό Άνοιγμα 10:29
Καθοδική Στροφή 11:49
Ανοδική Στροφή 13:11
Καθοδική Στροφή 13:40
Ανοδική Στροφή 14:00
Καθοδική Στροφή 14:30
Ανοδική Στροφή 15:05
Καθοδική Στροφή 15:32
Ανοδική Στροφή 16:27

14/10/2010
Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:33
Καθοδική Στροφή 11:37
Ανοδική Στροφή 12:28
Καθοδική Στροφή 12:34
Ανοδική Στροφή 13:04
Καθοδική Στροφή 13:30
Ανοδική Στροφή 14:08
Καθοδική Στροφή 14:25
Ανοδική Στροφή 14:41
Καθοδική Στροφή 15:26
Ανοδική Στροφή 16:24
Καθοδική Στροφή 16:37

15/10/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:31
Ανοδική Στροφή 10:34
Καθοδική Στροφή 11:33
Καθοδική Στροφή 12:30
Ανοδική Στροφή 13:06
Καθοδική Στροφή 13:18
Ανοδική Στροφή 13:53
Καθοδική Στροφή 14:04
Ανοδική Στροφή 16:36
Καθοδική Στροφή 16:40

Αυτές ήταν οι αστρολογικές μας εκτιμήσεις για την προηγούμενη εβδομάδα και για την πορεία του γενικού Δείκτη.Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα του ΓΔ, διακρίνουμε την πορεία του από τον Απρίλιο μέχρι και την Παρασκευή 15/10. Επίσης διακρίνουμε ότι την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου έφτασε 2 μονάδες πριν τις 1800. Οι 1798 μονάδες είναι το απόλυτο χαμηλό του 2/2010. Στα τέλη Μάιου έφτασε στα 2175, περίπου. Έκτοτε έπεφτε, όπου και απογειώθηκε ξανά στις 8 Ιουνίου από τις 1383, για να φτάσει μέχρι τις 1793 στη πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Έκτοτε διακρίνουμε ένα ηρωικό σχηματισμό όπου και αντέχει ο ΓΔ στα επίπεδα που ορίζονται από τα χαμηλά του Ιουνίου και τα υψηλά του Αυγούστου.
Μεσα σε αυτά τα δυο όρια διαπιστώνουμε ότι εχει δημιουργηθεί μια ισχυρή γραμμή, στήριξης μέχρι τα μεσα Σεπτεμβρίου• και με την καθοδική της διάσπαση μετεβλήθη σε αντίστασης. Η γραμμή αυτή εχει αιτία ύπαρξης την αύξηση κεφαλαίου της ΕΤΕ. Την Πέμπτη 14/10 σημειώθηκε μια εντυπωσιακή πτώση με δεδομένο ότι δεν μπόρεσε να αγγίξει καν αυτή την γραμμή αντίστασης. Ο υποφαινόμενος εχει χαρακτηρίσει τις δυο τελευταίες εβδομάδες σαν πτωτικές. Αυθόρμητα σας έρχεται μια μονολεκτική ερώτηση: Καθοδικές; Η Απάντηση που έχω είναι ότι αυτά συμβαίνουν όταν είμαστε σε σημαντικά επίπεδα αντιστάσεων. Το γεγονός αυτό εμφανίζεται στο Ελληνικό χρηματιστήριο με την ανοδική συμπεριφορά και την καθοδική κατάληξη• στην «ανοδική πορεία», ή και το αντίθετο κατά το δοκούν για τη εμπορικοτερη μεταβίβαση μετοχών. Το σενάριο της ανοδικής πορείας μοιάζει όλο και ασθενέστερο Οσο απομακρυνόμαστε αυτή την εβδομάδα από τις 1614,60. Δεν είναι και τίποτα το δύσκολο, για την ακμάζουσα ελληνική οικονομία είναι ένα 3% άνοδος. Μόνο αν ξεπεράσουμε αυτά τα επίπεδα ανοδικά θα μιλάμε για θετική πορεία μέχρι το τέλος του έτους και όχι πάνω από τις 1915 μονάδες. Όλα τα αλλά είναι δημιουργία σημαντικων αντιστάσεων.

Οι προβλέψεις για την εβδομάδα 18-22/10ου/2010

18/10/2010
Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30
Καθοδική Στροφή 11:19
Καθοδική Στροφή 11:20
Ανοδική Στροφή 12:55
Καθοδική Στροφή 13:10
Ανοδική Στροφή 13:41
Καθοδική Στροφή 14:07
Ανοδική Στροφή 15:08
Ανοδική Στροφή 16:10
Καθοδική Στροφή 16:15

19/10/2010
Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:29
Καθοδική Στροφή 11:16
Ανοδική Στροφή 12:52
Καθοδική Στροφή 13:00
Ανοδική Στροφή 13:16
Καθοδική Στροφή 14:07
Ανοδική Στροφή 16:07
Καθοδική Στροφή 16:24

20/10/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:31
Ανοδική Στροφή 11:09
Καθοδική Στροφή 11:11
Ανοδική Στροφή 12:07
Καθοδική Στροφή 12:10
Ανοδική Στροφή 13:18
Καθοδική Στροφή 14:00
Ανοδική Στροφή 15:34
Καθοδική Στροφή 15:43
Ανοδική Στροφή 16:03
Καθοδική Στροφή 16:20

21/10/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:33
Καθοδική Στροφή 11:37
Ανοδική Στροφή 12:44
Καθοδική Στροφή 12:58
Ανοδική Στροφή 13:09
Καθοδική Στροφή 13:55
Ανοδική Στροφή 15:30
Καθοδική Στροφή 16:16

22/10/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:36
Καθοδική Στροφή 11:06
Ανοδική Στροφή 12:40
Καθοδική Στροφή 12:53
Ανοδική Στροφή 13:09
Καθοδική Στροφή 13:49
Ανοδική Στροφή 15:08
Καθοδική Στροφή 15:24
Ανοδική Στροφή 15:56
Καθοδική Στροφή 16:56

Δεν υπάρχουν σχόλια: