Η ιστορία κάνει κύκλους, το ίδιο και οι πλανήτες.
History moves in circles, so do planets.

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Οι προβλέψεις για το χρηματιστήριο για την εβδομάδα 25-29/10ου/2010


από το Γ. Μπαρδόπουλο

www.astrology.gr


Οι προβλέψεις για την εβδομάδα που πέρασε 18-22/10ου/2010
18/10/2010 Με τα κόκκινα είναι τα λάθη μας
Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30
Καθοδική Στροφή 11:19
Καθοδική Στροφή 11:20
Ανοδική Στροφή 12:55
Καθοδική Στροφή 13:10
Ανοδική Στροφή 13:41
Καθοδική Στροφή 14:07
Ανοδική Στροφή 15:08
Ανοδική Στροφή 16:10
Καθοδική Στροφή 16:15

19/10/2010
Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:29
Καθοδική Στροφή 11:16
Ανοδική Στροφή 12:52
Καθοδική Στροφή 13:00
Ανοδική Στροφή 13:16
Καθοδική Στροφή 14:07
Ανοδική Στροφή 16:07
Καθοδική Στροφή 16:24

20/10/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:31
Ανοδική Στροφή 11:09
Καθοδική Στροφή 11:11
Ανοδική Στροφή 12:07
Καθοδική Στροφή 12:10
Ανοδική Στροφή 13:18
Καθοδική Στροφή 14:00
Ανοδική Στροφή 15:34
Καθοδική Στροφή 15:43
Ανοδική Στροφή 16:03
Καθοδική Στροφή 16:20

21/10/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:33
Καθοδική Στροφή 11:37
Ανοδική Στροφή 12:44
Καθοδική Στροφή 12:58
Ανοδική Στροφή 13:09
Καθοδική Στροφή 13:55
Ανοδική Στροφή 15:30
Καθοδική Στροφή 16:16

22/10/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:36
Καθοδική Στροφή 11:06
Ανοδική Στροφή 12:40
Καθοδική Στροφή 12:53
Ανοδική Στροφή 13:09
Καθοδική Στροφή 13:49
Ανοδική Στροφή 15:08
Καθοδική Στροφή 15:24
Ανοδική Στροφή 15:56
Καθοδική Στροφή 16:56
Αυτό ηταν το περασμένο σχόλιο μας, και δεν αλλάζει τίποτα!

«Το σενάριο της ανοδικής πορείας μοιάζει όλο και ασθενέστερο Οσο απομακρυνόμαστε αυτή την εβδομάδα από τις 1614,60. Δεν είναι και τίποτα το δύσκολο, για την ακμάζουσα ελληνική οικονομία είναι ένα 3% άνοδος. Μόνο αν ξεπεράσουμε αυτά τα επίπεδα ανοδικά θα μιλάμε για θετική πορεία μέχρι το τέλος του έτους και όχι πάνω από τις 1915 μονάδες. Όλα τα αλλά είναι δημιουργία σημαντικων αντιστάσεων.»

Οι προβλέψεις για την εβδομάδα 25-29/10ου/2010


25/10/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Καθοδική Στροφή 10:42
Ανοδική Στροφή 10:50
Καθοδική Στροφή 10:55
Ανοδική Στροφή 11:01
Καθοδική Στροφή 11:22
Ανοδική Στροφή 11:37
Καθοδική Στροφή 11:58
Ανοδική Στροφή 12:28
Καθοδική Στροφή 12:41
Ανοδική Στροφή 12:54
Καθοδική Στροφή 13:31
Ανοδική Στροφή 14:53
Καθοδική Στροφή 16:13
Ανοδική Στροφή 16:38
Καθοδική Στροφή 16:45

26/10/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Καθοδική Στροφή 10:46
Ανοδική Στροφή 10:57
Καθοδική Στροφή 11:18
Ανοδική Στροφή 11:46
Καθοδική Στροφή 11:56
Ανοδική Στροφή 12:25
Καθοδική Στροφή 12:42
Ανοδική Στροφή 13:09
Καθοδική Στροφή 13:34
Ανοδική Στροφή 14:34
Καθοδική Στροφή 14:40
Ανοδική Στροφή 14:46
Καθοδική Στροφή 15:26
Ανοδική Στροφή 16:34
Ανοδική Στροφή 16:48

27/10/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:31
Καθοδική Στροφή 10:48
Ανοδική Στροφή 11:00
Καθοδική Στροφή 11:14
Ανοδική Στροφή 11:42
Καθοδική Στροφή 11:55
Ανοδική Στροφή 12:21
Καθοδική Στροφή 12:32
Ανοδική Στροφή 12:38
Καθοδική Στροφή 12:43
Ανοδική Στροφή 12:51
Καθοδική Στροφή 13:30
Ανοδική Στροφή 14:42
Καθοδική Στροφή 15:52
Ανοδική Στροφή 16:37
Καθοδική Στροφή 16:50

29/10/2010
Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30
Καθοδική Στροφή 10:40
Ανοδική Στροφή 10:57
Καθοδική Στροφή 11:07
Ανοδική Στροφή 11:35
Καθοδική Στροφή 11:52
Ανοδική Στροφή 12:13
Καθοδική Στροφή 12:24
Ανοδική Στροφή 12:30
Καθοδική Στροφή 12:35
Ανοδική Στροφή 12:49
Καθοδική Στροφή 13:21
Ανοδική Στροφή 14:34
Καθοδική Στροφή 15:44
Καθοδική Στροφή 16:28
Ανοδική Στροφή 16:36
Καθοδική Στροφή 16:49

Δεν υπάρχουν σχόλια: