Η ιστορία κάνει κύκλους, το ίδιο και οι πλανήτες.
History moves in circles, so do planets.

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Χρηματιστηριακή - Οι προβλέψεις για την εβδομάδα 22-26/11/2010


από το Γ. Μπαρδόπουλο

www.astrology.gr

Οι προβλέψεις για την εβδομάδα που πέρασε 15-19/11ου/2010
όριο -+ 3 λεπτά

15/11ου/2010 Με κόκκινο τα λάθη μας
Ανοδικό Άνοιγμα 10:31
Ανοδική Στροφή 10:53
Καθοδική Στροφή 11:12
Καθοδική Στροφή 11:25
Ανοδική Στροφή 11:30
Καθοδική Στροφή 11:52
Ανοδική Στροφή 12:09
Καθοδική Στροφή 12:30
Ανοδική Στροφή 12:53
Ανοδική Στροφή 14:18
Καθοδική Στροφή 14:33
Ανοδική Στροφή 14:37
Καθοδική Στροφή 15:43
Ανοδική Στροφή 15:51
Καθοδική Στροφή 16:46

16/11ου/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:49
Καθοδική Στροφή 11:08
Καθοδική Στροφή 11:48
Καθοδική Στροφή 12:08
Καθοδική Στροφή 12:27
Ανοδική Στροφή 12:50
Καθοδική Στροφή 13:30
Ανοδική Στροφή 14:22
Καθοδική Στροφή 15:40
Ανοδική Στροφή 15:43
Καθοδική Στροφή 16:42

17/11ου/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:44
Καθοδική Στροφή 11:04
Ανοδική Στροφή 11:19
Καθοδική Στροφή 11:43
Ανοδική Στροφή 11:50
Καθοδική Στροφή 12:23
Ανοδική Στροφή 12:45
Καθοδική Στροφή 14:11
Ανοδική Στροφή 14:29
Καθοδική Στροφή 15:36
Ανοδική Στροφή 15:50
Καθοδική Στροφή 16:37

18/11ου/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:40
Καθοδική Στροφή 11:00
Ανοδική Στροφή 11:19
Καθοδική Στροφή 11:39
Ανοδική Στροφή 11:41
Καθοδική Στροφή 11:53
Ανοδική Στροφή 12:00
Καθοδική Στροφή 12:10
Ανοδική Στροφή 12:40
Καθοδική Στροφή 14:07
Ανοδική Στροφή 14:15
Καθοδική Στροφή 15:22
Ανοδική Στροφή 15:36
Καθοδική Στροφή 16:33
Ανοδική Στροφή 16:57

19/11ου/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:36
Καθοδική Στροφή 10:56
Ανοδική Στροφή 11:16
Καθοδική Στροφή 11:35
Καθοδική Στροφή 12:06
Καθοδική Στροφή 12:16
Ανοδική Στροφή 12:36
Καθοδική Στροφή 13:16
Ανοδική Στροφή 13:22
Καθοδική Στροφή 14:03
Ανοδική Στροφή 14:11
Καθοδική Στροφή 15:18
Ανοδική Στροφή 15:35
Καθοδική Στροφή 16:30


Στη εβδομάδα που πέρασε οι συνεδριάσεις κινήθηκαν πολύ «ευέλικτα» με 1522 μέγιστο υψηλό την τρίτη 16/11 και 1464 μέγιστο χαμηλό την επόμενη μέρα, στις 17/11. Μπορείτε να δείτε παραπάνω τις ημερήσιες στροφές με τις επαληθεύσεις τους, είναι οι ημερήσιες διακυμάνσεις του Γενικού δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ναι μεν η πορεία του εχει παραμείνει σε σταθερά επίπεδα, την προηγούμενη εβδομάδα, εχει όμως σταθεί στο κατώτερο εύρος του καναλιού εμπορικότητας, (μπλε γραμμές) και κάτω από τους κινητούς του όρους, (κόκκινη και πράσινη γραμμή). Τέλος η τάση που εχει προδιατεθεί είναι να δοκιμαστούν οι «εμπορικές τάσεις» και να δοκιμαστούν οι 1472 μονάδες. Όπου αν διασπαστούν καθοδικά με «ασφαλείς» συνεδριάσεις πέραν των τριών, τότε αναμένουμε μια δυστυχισμένη Thanks Giving για την Ελλάδα. Όλα θα παιχτούν στην συνέντευξη της τρόϊκας. Οι τάσεις παντός έχουν προδιαγραφή.

Οι προβλέψεις για την εβδομάδα 22-26/11ου/2010
όριο -+ 3 λεπτά

22/11/ 2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Καθοδική Στροφή 10:44
Καθοδική Στροφή 10:57
Ανοδική Στροφή 11:05
Καθοδική Στροφή 11:22
Ανοδική Στροφή 11:27
Καθοδική Στροφή 11:54
Ανοδική Στροφή 12:11
Ανοδική Στροφή 13:09
Καθοδική Στροφή 13:51
Ανοδική Στροφή 14:01
Καθοδική Στροφή 14:05
Καθοδική Στροφή 15:07
Ανοδική Στροφή 15:39
Καθοδική Στροφή 16:42

23/11/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 11:01
Καθοδική Στροφή 12:02
Ανοδική Στροφή 12:19
Καθοδική Στροφή 13:47
Ανοδική Στροφή 13:57
Καθοδική Στροφή 15:03
Ανοδική Στροφή 15:19
Καθοδική Στροφή 16:41

24/11/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 11:21
Καθοδική Στροφή 11:59
Ανοδική Στροφή 12:11
Καθοδική Στροφή 13:43
Ανοδική Στροφή 13:54
Καθοδική Στροφή 13:57
Καθοδική Στροφή 14:59
Καθοδική Στροφή 16:13
Ανοδική Στροφή 16:29
Καθοδική Στροφή 16:40

25/11/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 11:20
Καθοδική Στροφή 11:55
Ανοδική Στροφή 12:11
Καθοδική Στροφή 13:39
Ανοδική Στροφή 13:50
Καθοδική Στροφή 13:53
Ανοδική Στροφή 14:01
Καθοδική Στροφή 15:08
Καθοδική Στροφή 16:10
Ανοδική Στροφή 16:28
Καθοδική Στροφή 16:32

26/11/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:51
Καθοδική Στροφή 11:06
Ανοδική Στροφή 11:19
Καθοδική Στροφή 11:51
Ανοδική Στροφή 12:07
Καθοδική Στροφή 13:36
Ανοδική Στροφή 13:46
Καθοδική Στροφή 16:07
Ανοδική Στροφή 16:24
Καθοδική Στροφή 16:38

Δεν υπάρχουν σχόλια: