Η ιστορία κάνει κύκλους, το ίδιο και οι πλανήτες.
History moves in circles, so do planets.

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Οι προβλέψεις για την εβδομάδα 15 έως 19/11/2010


από το Γ. Μπαρδόπουλο

www.astrology.gr

Οι προβλέψεις για την εβδομάδα που πέρασε 8~12/11ου/2010
όριο -+ 3 λεπτά

8/11/2010 Με κόκκινο τα λάθη μας
Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30
Καθοδική Στροφή 10:40
Ανοδική Στροφή 10:51
Καθοδική Στροφή 10:55
Ανοδική Στροφή 11:03
Καθοδική Στροφή 11:40
Καθοδική Στροφή 11:54
Ανοδική Στροφή 12:08
Καθοδική Στροφή 12:19
Ανοδική Στροφή 12:40
Καθοδική Στροφή 12:55
Ανοδική Στροφή 13:03
Καθοδική Στροφή 14:09
Καθοδική Στροφή 14:47
Ανοδική Στροφή 14:56
Καθοδική Στροφή 15:01
Ανοδική Στροφή 15:11
Καθοδική Στροφή 15:19
Ανοδική Στροφή 16:24
Καθοδική Στροφή 16:54

9/11/2010
Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30
Καθοδική Στροφή 10:39
Ανοδική Στροφή 10:47
Καθοδική Στροφή 10:51
Ανοδική Στροφή 11:01
Καθοδική Στροφή 11:36
Ανοδική Στροφή 11:51
Καθοδική Στροφή 12:15
Ανοδική Στροφή 12:36
Καθοδική Στροφή 12:51
Ανοδική Στροφή 13:00
Καθοδική Στροφή 14:03
Ανοδική Στροφή 14:14
Ανοδική Στροφή 14:43
Καθοδική Στροφή 14:57
Ανοδική Στροφή 15:08
Καθοδική Στροφή 16:04
Ανοδική Στροφή 16:15
Καθοδική Στροφή 16:53

10/11/2010
Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30
Καθοδική Στροφή 10:34
Καθοδική Στροφή 11:32
Ανοδική Στροφή 11:47
Καθοδική Στροφή 12:11
Ανοδική Στροφή 12:32
Καθοδική Στροφή 12:41
Ανοδική Στροφή 12:54
Καθοδική Στροφή 14:39
Ανοδική Στροφή 14:43
Καθοδική Στροφή 14:53
Ανοδική Στροφή 15:02
Καθοδική Στροφή 16:01
Ανοδική Στροφή 16:11
Καθοδική Στροφή 16:22
Ανοδική Στροφή 16:24
Καθοδική Στροφή 16:52

11/11/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:39
Καθοδική Στροφή 12:37
Καθοδική Στροφή 14:35
Ανοδική Στροφή 14:57
Καθοδική Στροφή 15:20
Ανοδική Στροφή 15:47
Καθοδική Στροφή 15:57
Ανοδική Στροφή 16:07
Καθοδική Στροφή 16:51

12/11/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:45
Καθοδική Στροφή 11:24
Ανοδική Στροφή 12:09
Καθοδική Στροφή 12:33
Ανοδική Στροφή 12:37
Καθοδική Στροφή 14:30
Καθοδική Στροφή 15:54
Ανοδική Στροφή 16:03
Καθοδική Στροφή 16:26
Ανοδική Στροφή 16:40
Καθοδική Στροφή 16:51Ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών… ναι ή όχι;

Οι φιλοι της στήλης είναι «ψυλλιασμένοι» για το τι πιθανόν θα συμβεί από εδώ και μπρος. Όλα είναι μια ιδέα. Μια ιδέα όπου οι πράσινες, παράλληλες γραμμές δείχνουν την πορεία του ΓΔ, οι κόκκινες γραμμές για το βραχυχρόνιο διάστημα μέχρι τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου. Με δεδομένο ότι οι πρώτες είναι μέρες αργίας οι τάσεις, ενδέχεται να φανούν πριν τις 24/12ου/2010 ή έστω να ξεσπάσουν μετά την αρχή του νέου έτους. Γι’ αυτήν την εβδομάδα τα έχουμε πει από τον έντυπο τύπο. Οι οποίες «αστοχίες» του υποφαινόμενου, είναι στην «δημιουργία θετικού κλίματος» για τις εκλογές που πέρασαν. Μειονέκτημα σε αυτή την δημιουργία είναι ότι τα «θερμοκήπια» καταστρέφονται από τα «ακραία καιρικά φαινόμενα». Αυτά είναι αποτελέσματα μιας αγοράς που «ψυχανεμίζεται» για άνοδο ή κάθοδο, κατά συνήθεια βρίσκει τον εαυτό της πολύ χαμηλότερα.

Οι προβλέψεις για την εβδομάδα 15~19/11ου/2010
όριο -+ 3 λεπτά

15/11/2010 10:18
Ανοδικό Άνοιγμα 10:24
Ανοδικό Άνοιγμα 10:31
Ανοδική Στροφή 10:53
Καθοδική Στροφή 11:12
Καθοδική Στροφή 11:25
Ανοδική Στροφή 11:30
Καθοδική Στροφή 11:52
Ανοδική Στροφή 12:09
Καθοδική Στροφή 12:30
Ανοδική Στροφή 12:53
Ανοδική Στροφή 14:18
Καθοδική Στροφή 14:33
Ανοδική Στροφή 14:37
Καθοδική Στροφή 15:43
Ανοδική Στροφή 15:51
Καθοδική Στροφή 16:46

16/11/2010 10:27
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:49
Καθοδική Στροφή 11:08
Καθοδική Στροφή 11:48
Καθοδική Στροφή 12:08
Καθοδική Στροφή 12:27
Ανοδική Στροφή 12:50
Καθοδική Στροφή 13:30
Ανοδική Στροφή 14:22
Καθοδική Στροφή 15:40
Ανοδική Στροφή 15:43
Καθοδική Στροφή 16:42

17/11/2010 10:22
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:44
Καθοδική Στροφή 11:04
Ανοδική Στροφή 11:19
Καθοδική Στροφή 11:43
Ανοδική Στροφή 11:50
Καθοδική Στροφή 12:23
Ανοδική Στροφή 12:45
Καθοδική Στροφή 14:11
Ανοδική Στροφή 14:29
Καθοδική Στροφή 15:36
Ανοδική Στροφή 15:50
Καθοδική Στροφή 16:37

18/11/2010 10:22
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:40
Καθοδική Στροφή 11:00
Ανοδική Στροφή 11:19
Καθοδική Στροφή 11:39
Ανοδική Στροφή 11:41
Καθοδική Στροφή 11:53
Ανοδική Στροφή 12:00
Καθοδική Στροφή 12:10
Ανοδική Στροφή 12:40
Καθοδική Στροφή 14:07
Ανοδική Στροφή 14:15
Καθοδική Στροφή 15:22
Ανοδική Στροφή 15:36
Καθοδική Στροφή 16:33
Ανοδική Στροφή 16:57

19/11/2010 10:24
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:36
Καθοδική Στροφή 10:56
Ανοδική Στροφή 11:16
Καθοδική Στροφή 11:35
Καθοδική Στροφή 12:06
Καθοδική Στροφή 12:16
Ανοδική Στροφή 12:36
Καθοδική Στροφή 13:16
Ανοδική Στροφή 13:22
Καθοδική Στροφή 14:03
Ανοδική Στροφή 14:11
Καθοδική Στροφή 15:18
Ανοδική Στροφή 15:35
Καθοδική Στροφή 16:30

Δεν υπάρχουν σχόλια: