Η ιστορία κάνει κύκλους, το ίδιο και οι πλανήτες.
History moves in circles, so do planets.

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Χρηματιστηριακή-Οι προβλέψεις για την εβδομάδα 8-12/11/2010


από το Γ. Μπαρδόπουλο

www.astrology.gr

Οι προβλέψεις για την εβδομάδα που πέρασε 1-5/11ου/2010

1η/11ου/2010 Με κόκκινο τα λάθη μας
Καθοδικό άνοιγμα 10:25
Ανοδική Στροφή 10:50
Καθοδική Στροφή 10:57
Ανοδική Στροφή 11:02
Καθοδική Στροφή 11:11
Ανοδική Στροφή 11:45
Καθοδική Στροφή 12:09
Ανοδική Στροφή 12:46
Καθοδική Στροφή 12:50
Ανοδική Στροφή 13:09
Καθοδική Στροφή 13:16
Ανοδική Στροφή 13:22
Καθοδική Στροφή 15:01
Ανοδική Στροφή 15:24
Καθοδική Στροφή 15:58
Ανοδική Στροφή 16:01
Καθοδική Στροφή 16:29
Ανοδική Στροφή 16:34

2/11ου/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:58
Καθοδική Στροφή 11:15
Ανοδική Στροφή 11:19
Καθοδική Στροφή 12:05
Ανοδική Στροφή 12:49
Καθοδική Στροφή 13:13
Ανοδική Στροφή 13:47
Καθοδική Στροφή 15:11
Ανοδική Στροφή 15:50
Καθοδική Στροφή 16:42

3/11ου/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:54
Ανοδική Στροφή 12:00
Καθοδική Στροφή 12:12
Ανοδική Στροφή 12:51
Καθοδική Στροφή 13:09
Ανοδική Στροφή 13:35
Καθοδική Στροφή 16:03
Ανοδική Στροφή 16:25

4/11ου/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:50
Καθοδική Στροφή 11:56
Ανοδική Στροφή 12:08
Καθοδική Στροφή 12:09
Ανοδική Στροφή 12:53
Καθοδική Στροφή 13:05
Ανοδική Στροφή 13:09
Καθοδική Στροφή 14:32
Ανοδική Στροφή 15:03
Καθοδική Στροφή 16:06
Ανοδική Στροφή 16:29
Καθοδική Στροφή 16:46

5/11ου/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:46
Καθοδική Στροφή 11:52
Ανοδική Στροφή 13:05
Καθοδική Στροφή 14:26
Ανοδική Στροφή 15:00
Καθοδική Στροφή 15:13
Καθοδική Στροφή 16:09
Ανοδική Στροφή 16:23Την περασμένη Παρασκευή, 5/11, η ενδοσυνεδριακή διακύμανση του ΓΔ «άγγιξε» τις 1476 μονάδες, όπου αντέδρασε ανοδικά, (δείτε το ενδοσυνεδριακό γράφημα της 5/11). Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε η εβδομάδα όπου ξεκίνησε είναι σημαντική, οτιδήποτε είναι πάνω από τις προαναφερόμενες μονάδες είναι θετικό. Αν όμως επιμένει να παραμένει σε αυτά τα επίπεδα του ΓΔ είναι Εντονα ανησυχητικό για την πορεία του ΓΔ. Από το σχόλιο της προηγούμενης εβδομάδας απομονώνουμε το εξής κείμενο:
«Αν βρεθούμε κάτω από τις 1452 μονάδες οι επόμενες μονάδες όπου θα συνάντηση τα επόμενα σημαντικά επίπεδα στήριξης είναι η ζώνη τιμών πέριξ των 1.000 μονάδων. Αυτό βέβαια για την, επαναλαμβάνω, Ακμάζουσα ελληνική χρηματοοικονομική οικονομία με το δυνατό της στήριγμα, την πανίσχυρη ελληνική βιομηχανία είναι φαντασίες ενός Αστροφαντασμένου. Καλό είναι να μην δώσετε σημασία σε Αστροφαντασίες».

Οι προβλέψεις για την εβδομάδα 8-12/11/2010
όριο -+ 3 λεπτά

8/11ου/2010
Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30
Καθοδική Στροφή 10:40
Ανοδική Στροφή 10:51
Καθοδική Στροφή 10:55
Ανοδική Στροφή 11:03
Καθοδική Στροφή 11:40
Καθοδική Στροφή 11:54
Ανοδική Στροφή 12:08
Καθοδική Στροφή 12:19
Ανοδική Στροφή 12:40
Καθοδική Στροφή 12:55
Ανοδική Στροφή 13:03
Καθοδική Στροφή 14:09
Καθοδική Στροφή 14:47
Ανοδική Στροφή 14:56
Καθοδική Στροφή 15:01
Ανοδική Στροφή 15:11
Καθοδική Στροφή 15:19
Ανοδική Στροφή 16:24
Καθοδική Στροφή 16:54

9/11ου/2010
Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30
Καθοδική Στροφή 10:39
Ανοδική Στροφή 10:47
Καθοδική Στροφή 10:51
Ανοδική Στροφή 11:01
Καθοδική Στροφή 11:36
Ανοδική Στροφή 11:51
Καθοδική Στροφή 12:15
Ανοδική Στροφή 12:36
Καθοδική Στροφή 12:51
Ανοδική Στροφή 13:00
Καθοδική Στροφή 14:03
Ανοδική Στροφή 14:14
Ανοδική Στροφή 14:43
Καθοδική Στροφή 14:57
Ανοδική Στροφή 15:08
Καθοδική Στροφή 16:04
Ανοδική Στροφή 16:15
Καθοδική Στροφή 16:53

10/11ου/2010
Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30
Καθοδική Στροφή 10:34
Καθοδική Στροφή 11:32
Ανοδική Στροφή 11:47
Καθοδική Στροφή 12:11
Ανοδική Στροφή 12:32
Καθοδική Στροφή 12:41
Ανοδική Στροφή 12:54
Καθοδική Στροφή 14:39
Ανοδική Στροφή 14:43
Καθοδική Στροφή 14:53
Ανοδική Στροφή 15:02
Καθοδική Στροφή 16:01
Ανοδική Στροφή 16:11
Καθοδική Στροφή 16:22
Ανοδική Στροφή 16:24
Καθοδική Στροφή 16:52

11/11ου/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:39
Καθοδική Στροφή 12:37
Καθοδική Στροφή 14:35
Ανοδική Στροφή 14:57
Καθοδική Στροφή 15:20
Ανοδική Στροφή 15:47
Καθοδική Στροφή 15:57
Ανοδική Στροφή 16:07
Καθοδική Στροφή 16:51

12/11ου/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:45
Καθοδική Στροφή 11:24
Ανοδική Στροφή 12:09
Καθοδική Στροφή 12:33
Ανοδική Στροφή 12:37
Καθοδική Στροφή 14:30
Καθοδική Στροφή 15:54
Ανοδική Στροφή 16:03
Καθοδική Στροφή 16:26
Ανοδική Στροφή 16:40
Καθοδική Στροφή 16:51

Δεν υπάρχουν σχόλια: