Η ιστορία κάνει κύκλους, το ίδιο και οι πλανήτες.
History moves in circles, so do planets.

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Οι προβλέψεις για το χρηματιστήριο 11/10 - 15/10

από το Γ. Μπαρδόπουλο

www.astrology.gr

Οι προβλέψεις της προηγούμενης εβδομάδας από 4-8/10ου/2010


4/10/2010
Καθοδικό Άνοιγμα 10:34
Ανοδική Στροφή 10:45
Καθοδική Στροφή 12:19
Ανοδική Στροφή 13:50
Καθοδική Στροφή 14:12
Ανοδική Στροφή 14:30
Καθοδική Στροφή 15:09
Ανοδική Στροφή 16:16
Καθοδική Στροφή 16:26
Ανοδική Στροφή 16:30


5/10/2010
Καθοδικό Άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:42
Καθοδική Στροφή 11:24
Ανοδική Στροφή 11:27
Καθοδική Στροφή 12:15
Ανοδική Στροφή ; 12:39
Καθοδική Στροφή 12:54
Ανοδική Στροφή 13:46
Καθοδική Στροφή 14:07
Ανοδική Στροφή 14:13
Καθοδική Στροφή 15:05
Ανοδική Στροφή 15:11
Καθοδική Στροφή 15:14
Ανοδική Στροφή 16:11


6/10/2010
Ανοδική Στροφή 10:38
Καθοδική Στροφή 12:11
Ανοδική Στροφή 12:43
Καθοδική Στροφή 13:06
Καθοδική Στροφή 14:02
Ανοδική Στροφή 14:27
Καθοδική Στροφή 15:01
Ανοδική Στροφή 15:07
Καθοδική Στροφή 15:26
Καθοδική Στροφή 16:00
Ανοδική Στροφή 16:38


7/10/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:26
Ανοδική Στροφή 10:41
Καθοδική Στροφή 12:07
Ανοδική Στροφή 12:46
Καθοδική Στροφή 13:52
Ανοδική Στροφή 15:04
Καθοδική Στροφή 15:22
Ανοδική Στροφή 16:418/10/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Καθοδική Στροφή 11:15
Ανοδική Στροφή 11:22
Καθοδική Στροφή 12:03
Ανοδική Στροφή 12:48
Καθοδική Στροφή 12:58
Ανοδική Στροφή 13:06
Καθοδική Στροφή 13:47
Ανοδική Στροφή 14:20
Καθοδική Στροφή 14:33
Ανοδική Στροφή 14:35
Καθοδική Στροφή 14:52
Ανοδική Στροφή 15:07
Καθοδική Στροφή 15:32
Ανοδική Στροφή 16:20

Τα αποτελέσματα μας για την προηγούμενη βδομάδα είναι πολύ ικανοποιητικά καθώς αγγίζουν σε ποσοστό το 100%. Μελανό σημείο είναι ότι σε κάθε μέρα «χάσαμε» από μια στροφή. Για αυτήν την μια στροφή πολλοί θα πουν ότι ήταν η ποιο σημαντική. Θα αδιαφορήσουν για το δάσος. Το μόνο που έχουμε να σημειώσουμε είναι ο βομβαρδισμός θετικών ειδήσεων από το εξωτερικό της χώρας μετά την επίσκεψη του Κινέζου Πρωθυπουργού, ακόμα και με βραβεία στον Έλληνα πρωθυπουργό. Την Κινέζικη αυτή επίσκεψη επικρότησε πανηγυρικά και ο Γ.Δ. την Παρασκευή με πτώση που άγγιζε το 2%.


Ο παραπάνω χρηματιστηριακώς χάρτης μας δείχνει ότι στην Τρίτη και την Τετάρτη που μας πέρασε οι τιμές κινήθηκαν ανοδικά και έσπασαν τον κινητό μέσο των 20 ημερών. Γεγονός που κάνει να έρχονται στο προσκήνιο σενάρια ανόδου τα οποία τροφοδοτήθηκαν από το εξωτερικό και από τις ειδήσεις των ΜΜΕ. Τα τελευταία σενάρια ακυρώθηκαν στη τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή. Όπως έχουμε αναφέρει στον έντυπο τύπο η πορεία είναι πτωτική. Το ίδιο αναμένουμε και στην εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα.

Οι προβλέψεις για την εβδομάδα από 11-15/10ου/2010


11/10/2010
Ανοδικό Άνοιγμα 10:25
Καθοδική Στροφή 11:51
Ανοδική Στροφή 11:57
Καθοδική Στροφή 11:58
Ανοδική Στροφή 12:53
Καθοδική Στροφή 13:48
Ανοδική Στροφή 14:08
Καθοδική Στροφή 15:19
Ανοδική Στροφή 15:39
Καθοδική Στροφή 16:56
Ανοδική Στροφή 16:56

12/10/2010
Ανοδική Στροφή 10:33
Καθοδική Στροφή 10:44
Καθοδική Στροφή 12:12
Καθοδική Στροφή 12:23
Ανοδική Στροφή 12:59
Καθοδική Στροφή 13:44
Καθοδική Στροφή 14:34
Ανοδική Στροφή 14:43
Καθοδική Στροφή 15:03
Ανοδική Στροφή 15:34
Καθοδική Στροφή 16:52

13/10/2010
Ανοδικό Άνοιγμα 10:29
Καθοδική Στροφή 11:49
Ανοδική Στροφή 13:11
Καθοδική Στροφή 13:40
Ανοδική Στροφή 14:00
Καθοδική Στροφή 14:30
Ανοδική Στροφή 15:05
Καθοδική Στροφή 15:32
Ανοδική Στροφή 16:27

14/10/2010
Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:33
Καθοδική Στροφή 11:37
Ανοδική Στροφή 12:28
Καθοδική Στροφή 12:34
Ανοδική Στροφή 13:04
Καθοδική Στροφή 13:30
Ανοδική Στροφή 14:08
Καθοδική Στροφή 14:25
Ανοδική Στροφή 14:41
Καθοδική Στροφή 15:26
Ανοδική Στροφή 16:24
Καθοδική Στροφή 16:37

15/10/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:31
Ανοδική Στροφή 10:34
Καθοδική Στροφή 11:33
Καθοδική Στροφή 12:30
Ανοδική Στροφή 13:06
Καθοδική Στροφή 13:18
Ανοδική Στροφή 13:53
Καθοδική Στροφή 14:04
Ανοδική Στροφή 16:36
Καθοδική Στροφή 16:40

Δεν υπάρχουν σχόλια: