Η ιστορία κάνει κύκλους, το ίδιο και οι πλανήτες.
History moves in circles, so do planets.

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

Αστρολογικές προβλέψεις για το Χρηματιστήριο, 2010 Oct 1st week

Αστρολογικές προβλέψεις για το Χρηματιστήριο, 2010 Oct 1st week

από το Γ. Μπαρδόπουλο

www.astrology.gr

Για την εβδομάδα που πέρασε είχαμε μια πλήρη επιβεβαίωση των όσων έχουμε γράψει στο περιοδικόΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ στηριζόμενο στην αστρολογική γνώση που εχει ο υποφαινόμενος και την εχει επεξήγηση στα σχετικά προδημοσιεύματα.
Ετσι με την σχετική αστρολογική τεχνογνωσία οι επόμενες κινήσεις για το ελληνικό χρηματιστήριο αναμένεται να είναι σύμφωνα με την αστρολογική πρόβλεψη που είχε δοθεί την 1η Ιουλίου. Η πρόβλεψη για την τελευταία εβδομάδα ήταν: «Στην ίδια πορεία είναι και η τελευταία εβδομάδα του μήνα. Καλό και μακρύ χειμώνα!» Γεγονός είναι ότι η πορεία όλης της εβδομάδας ήταν καθοδική με απώλειες της τάξης του 3%. Ενώ για το δίμηνο που έκλεισε ο γενικός δείκτης κινήθηκε στο εύρος μιας αστρολογικής εμπορικής ζώνης σύμφωνα με την μεθοδολογία του Gann. Γεγονός που το είχαμε προδιαγράψει στο μηνιαίο περιοδικό έντυπο που ο υποφαινόμενος αρθρογραφεί με επιτυχία από το 2002.


Στην Παραπάνω εικόνα της ΤΑ είναι ξεκάθαρη η πτωτική πορεία που εχει εισέλθει ο ΓΔ. Όλα δείχνουν ότι το ανώτατο εύρος διακύμανσης είναι οι 1520 μονάδες αντίστασης και οι κατώτατες στήριξης σε περίπτωση πλάγιας κίνησης είναι οι 1410. Οι αστρολογικές προβλέψεις για τα επιστημονικά δεδομένα των intraday συνεδριάσεων για τις επόμενες 5 μέρες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, (4/10-8/10/2010) αναμένεται να παρουσιάσουν τις εξής διακυμάνσεις με +- 2΄.

4/10/2010
Καθοδικό Άνοιγμα 10:34
Ανοδική Στροφή 10:45
Καθοδική Στροφή 12:19
Ανοδική Στροφή 13:50
Καθοδική Στροφή 14:12
Ανοδική Στροφή 14:30
Καθοδική Στροφή 15:09
Ανοδική Στροφή 16:16
Καθοδική Στροφή 16:26
Ανοδική Στροφή 16:30
5/10/2010
Καθοδικό Άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:42
Καθοδική Στροφή 11:24
Ανοδική Στροφή 11:27
Καθοδική Στροφή 12:15
Ανοδική Στροφή ; 12:39
Καθοδική Στροφή 12:54
Ανοδική Στροφή 13:46
Καθοδική Στροφή 14:07
Ανοδική Στροφή 14:13
Καθοδική Στροφή 15:05
Ανοδική Στροφή 15:11
Καθοδική Στροφή 15:14
Ανοδική Στροφή 16:11
6/10/2010
Ανοδική Στροφή 10:38
Καθοδική Στροφή 12:11
Ανοδική Στροφή 12:43
Καθοδική Στροφή 13:06
Καθοδική Στροφή 14:02
Ανοδική Στροφή 14:27
Καθοδική Στροφή 15:01
Ανοδική Στροφή 15:07
Καθοδική Στροφή 15:26
Καθοδική Στροφή 16:00
Ανοδική Στροφή 16:38
7/10/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:26
Ανοδική Στροφή 10:41
Καθοδική Στροφή 12:07
Ανοδική Στροφή 12:46
Καθοδική Στροφή 13:52
Ανοδική Στροφή 15:04
Καθοδική Στροφή 15:22
Ανοδική Στροφή 16:41
8/10/2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Καθοδική Στροφή 11:15
Ανοδική Στροφή 11:22
Καθοδική Στροφή 12:03
Ανοδική Στροφή 12:48
Καθοδική Στροφή 12:58
Ανοδική Στροφή 13:06
Καθοδική Στροφή 13:47
Ανοδική Στροφή 14:20
Καθοδική Στροφή 14:33
Ανοδική Στροφή 14:35
Καθοδική Στροφή 14:52
Ανοδική Στροφή 15:07
Καθοδική Στροφή 15:32
Ανοδική Στροφή 16:20

Δεν υπάρχουν σχόλια: