Η ιστορία κάνει κύκλους, το ίδιο και οι πλανήτες.
History moves in circles, so do planets.

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Χρηματιστηριακή-Οι προβλέψεις για την εβδομάδα 6/12ο - 10/12ου


από το Γ. Μπαρδόπουλο

www.astrology.gr

Οι προβλέψεις για την εβδομάδα που πέρασε 29/11ου-03/12ου/2010 (όριο -+ 3 λεπτά)

29 11 2010 Μεκόκκινο τα λάθη μας
Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 11:17
Καθοδική Στροφή 11:27
Ανοδική Στροφή 11:30
Ανοδική Στροφή 12:44
Ανοδική Στροφή 12:46
Καθοδική Στροφή 15:59
Καθοδική Στροφή 16:36
Ανοδική Στροφή 16:50

30 11 2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Καθοδική Στροφή 10:55
Ανοδική Στροφή 11:13
Καθοδική Στροφή 11:37
Καθοδική Στροφή 12:43
Καθοδική Στροφή 13:20
Ανοδική Στροφή 13:49
Καθοδική Στροφή 15:57
Καθοδική Στροφή 16:32

1 12 2010
Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30
Καθοδική Στροφή 10:36
Ανοδική Στροφή 11:19
Καθοδική Στροφή 12:41
Ανοδική Στροφή 13:22
Καθοδική Στροφή 15:55
Καθοδική Στροφή 16:34
Ανοδική Στροφή 16:52

2 12 2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Καθοδική Στροφή 10:36
Ανοδική Στροφή 11:06
Καθοδική Στροφή 12:39
Ανοδική Στροφή 13:13
Καθοδική Στροφή 14:43
Ανοδική Στροφή 15:22
Καθοδική Στροφή 15:53
Ανοδική Στροφή 16:30
Καθοδική Στροφή 16:56

3 12 2010
Καθοδική Στροφή 10:36
Ανοδική Στροφή 11:02
Καθοδική Στροφή 11:11
Ανοδική Στροφή 11:14
Καθοδική Στροφή 12:38
Ανοδική Στροφή 13:19
Καθοδική Στροφή 14:24
Καθοδική Στροφή 16:21
Ανοδική Στροφή 16:44

Περίπου πριν ένα μήνα στο σχετικό δελτίο της τελευταίας εβδομάδας του Οκτωβρίου μνημονεύαμε για τα επίπεδα του γενικού δείκτη, συγκεκριμένα: «Αν βρεθούμε κάτω από τις 1452 μονάδες οι επόμενες μονάδες όπου θα συνάντηση τα επόμενα σημαντικά επίπεδα στήριξης είναι η ζώνη τιμών πέριξ των 1.000 μονάδων. Αυτό βέβαια για την, επαναλαμβάνω, Ακμάζουσα ελληνική χρηματοοικονομική οικονομία με το δυνατό της στήριγμα, την πανίσχυρη ελληνική βιομηχανία είναι φαντασίες ενός Αστροφαντασμένου. Καλό είναι να μην δώσετε σημασία σε Αστροφαντασίες». Σήμερα ο γενικός δείκτης εχει σπάσει τα προαναφερόμενα επίπεδα αφού έφτασε μέχρι τις 1395 μονάδες. Επιτυχή επαναφορά! Βέβαια, οι γνωρίζοντες τεχνική ανάλυση έχουν «δει» ότι η τάση είναι πια ξεκάθαρα καθοδική. Άλλωστε και στης 8 Ιουνίου έφτασε και μέχρι τις 1383 ενδοσυνεδριακά. Και τώρα μετά τον δεύτερο «πάτο», που έχουμε 12 μονάδες, ανοδική διάφορα, το «στοίχημα που πέφτει στο τραπέζι» της τεχνικής ανάλυσης είναι αν είναι οι 12 μονάδες διάφορα θα επιφέρουν την ανοδική τάση την οποία θέλουν όλοι. Σε πιθανή τρίτη διάσπαση όλα είναι καθοδικά και επαφίεται στον χρόνο το ποτέ θα σπάσουμε αξιόπιστα καθοδικά και τις 1400 μονάδες. Άλλωστε 400 μονάδες διάφορα δεν είναι τίποτα, είναι μια, τυπική, ζωδιακή εμπορική ζώνη τιμών που συνήθως για να την διασχίσουν οι πτωτικές συνεδριάσεις είναι θέμα 7 συνεδριάσεων με επέκταση στις 14 συνεδριάσεις, ώσπου να συνέλθει ο γενικός δείκτης και οι επενδύτες εισοδηματίες από την απότομη βύθιση των τιμών.


Οι προβλέψεις για την εβδομάδα 6/12ου-10/12ου/2010 (όριο -+ 3 λεπτά)

6 12 2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:51
Καθοδική Στροφή 11:00
Ανοδική Στροφή 11:11
Καθοδική Στροφή 11:16
Ανοδική Στροφή 11:34
Καθοδική Στροφή 12:33
Ανοδική Στροφή 13:07
Καθοδική Στροφή 14:29
Ανοδική Στροφή 15:08
Καθοδική Στροφή 16:10

7 12 2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:47
Καθοδική Στροφή 11:12
Ανοδική Στροφή 11:23
Καθοδική Στροφή 12:54
Ανοδική Στροφή 13:08
Καθοδική Στροφή 14:26
Ανοδική Στροφή 15:47
Καθοδική Στροφή 16:06
Ανοδική Στροφή 16:30
Καθοδική Στροφή 16:40

8 12 2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:44
Καθοδική Στροφή 10:52
Ανοδική Στροφή 11:09
Καθοδική Στροφή 12:30
Ανοδική Στροφή 13:00
Καθοδική Στροφή 14:22
Ανοδική Στροφή 15:11
Καθοδική Στροφή 16:02
Ανοδική Στροφή 16:26

9 12 2010
Καθοδικό άνοιγμα 10:30
Ανοδική Στροφή 10:40
Καθοδική Στροφή 11:05
Ανοδική Στροφή 11:08
Καθοδική Στροφή 12:47
Ανοδική Στροφή 12:56
Καθοδική Στροφή 14:18
Ανοδική Στροφή 14:27
Καθοδική Στροφή 15:42

10 12 2010
Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30
Καθοδική Στροφή 10:44
Ανοδική Στροφή 11:08
Καθοδική Στροφή 12:28
Ανοδική Στροφή 12:57
Καθοδική Στροφή 13:57
Ανοδική Στροφή 14:25
Καθοδική Στροφή 15:31
Ανοδική Στροφή 15:41
Καθοδική Στροφή 16:04

Δεν υπάρχουν σχόλια: