Η ιστορία κάνει κύκλους, το ίδιο και οι πλανήτες.
History moves in circles, so do planets.

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

2010 Dec Week from 13 up to 17

Χρηματιστηριακή-Οι προβλέψεις για την εβδομάδα 13/12ου-17/12ου/2010

Δευτέρα, 13 Δεκέμβριος 2010 14:21
  Καλή εβδομάδα! Είναι φανερό ότι η πορεία του Ελληνικού χρηματιστηρίου είναι χωρίς καμμια αμφισβήτηση

  από το Γ. Μπαρδόπουλο

  Οι προβλέψεις για την εβδομάδα που πέρασε 6/12ου-10/12ου/2010 (όριο -+ 3 λεπτά)

  6 12 2010 Με κόκκινο τα λάθη μας
  Καθοδικό άνοιγμα 10:30
  Ανοδική Στροφή 10:51
  Καθοδική Στροφή 11:00
  Ανοδική Στροφή 11:11
  Καθοδική Στροφή 11:16
  Ανοδική Στροφή 11:34
  Καθοδική Στροφή 12:33
  Ανοδική Στροφή 13:07
  Καθοδική Στροφή 14:29
  Ανοδική Στροφή 15:08
  Καθοδική Στροφή 16:10

  7 12 2010
  Καθοδικό άνοιγμα 10:30
  Ανοδική Στροφή 10:47
  Καθοδική Στροφή 11:12
  Ανοδική Στροφή 11:23
  Καθοδική Στροφή 12:54
  Ανοδική Στροφή 13:08
  Καθοδική Στροφή 14:26
  Ανοδική Στροφή 15:47
  Καθοδική Στροφή 16:06
  Ανοδική Στροφή 16:30
  Καθοδική Στροφή 16:40

  8 12 2010
  Καθοδικό άνοιγμα 10:30
  Ανοδική Στροφή 10:44
  Καθοδική Στροφή 10:52
  Ανοδική Στροφή 11:09
  Καθοδική Στροφή 12:30
  Ανοδική Στροφή 13:00
  Καθοδική Στροφή 14:22
  Ανοδική Στροφή 15:11
  Καθοδική Στροφή 16:02
  Ανοδική Στροφή 16:26

  9 12 2010
  Καθοδικό άνοιγμα 10:30
  Ανοδική Στροφή 10:40
  Καθοδική Στροφή 11:05
  Ανοδική Στροφή 11:08
  Καθοδική Στροφή 12:47
  Ανοδική Στροφή 12:56
  Καθοδική Στροφή 14:18
  Ανοδική Στροφή 14:27
  Καθοδική Στροφή 15:42

  10 12 2010
  Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30
  Καθοδική Στροφή 10:44
  Ανοδική Στροφή 11:08
  Καθοδική Στροφή 12:28
  Ανοδική Στροφή 12:57
  Καθοδική Στροφή 13:57
  Ανοδική Στροφή 14:25
  Καθοδική Στροφή 15:31
  Ανοδική Στροφή 15:41
  Καθοδική Στροφή 16:04


  Καλή εβδομάδα! Είναι φανερό ότι η πορεία του Ελληνικού χρηματιστηρίου είναι χωρίς καμμια αμφισβήτηση προβληματική. Η «συμπεριφορά» της πορείας είναι ξεκάθαρη δεν υπάρχει καμμια αμφιβολία πια ότι η πορεία είναι εκτός από καθοδική είναι και ύποπτη. Πως αλλιώς μπορεί να σκεφτεί κάποιος παρατηρητής, όταν την Δευτέρα είναι (6/12) είναι κάτω από τις 1500 μονάδες, καταφέρνει τις επόμενες τρεις μέρες να κερδίσει κοντά στις 50 μονάδες και την Παρασκευή να τα χάνει όλα. Έχω την εντύπωση(;) ότι κάποιοι έχουν πουλήσει και κάποιοι έχουν αγοράσει. Το θέμα είναι ποια πλευρά είναι κερδισμένη.

  Είναι η πλευρά των πωλητών ή η πλευρά των αγοραστών; Το τελευταίο ερώτημα είναι σύμφωνα με το προ δεκαετίας αγαπημένο ρητό τηλεοπτικού οικονομικού συντάκτη που ακόμα είναι στις οθόνες μας. Το ρητό αυτό, στην προ δεκαετίας εποχή, ηταν και στα ανάλογα επίπεδα δείκτη, φυσικά και σε εποχή πριν την κρίση. Για να βρούμε και μια απάντηση στο ποιοι είναι οι κερδισμένοι θα πρέπει να γνωρίζουμε την τεχνική εμπορικότητας των τιμών και τον καθορισμό τους, ερώτημα και απορία που δεν μπορεί να δοθεί σε κανέναν διερωτώμενο επενδύτη.

  Οι προβλέψεις για την εβδομάδα 13/12ου-17/12ου/2010 (όριο -+ 3 λεπτά)

  13 12 2010
  Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30
  Καθοδική Στροφή 10:51
  Ανοδική Στροφή 11:00
  Ανοδική Στροφή 11:54
  Καθοδική Στροφή 12:33
  Καθοδική Στροφή 13:09
  Ανοδική Στροφή 13:51
  Καθοδική Στροφή 14:04
  Ανοδική Στροφή 14:22
  Καθοδική Στροφή 15:31
  Ανοδική Στροφή 16:08
  Καθοδική Στροφή 16:17
  Ανοδική Στροφή 16:31

  14 12 2010
  Καθοδικό άνοιγμα 10:30
  Ανοδική Στροφή 10:56
  Καθοδική Στροφή 12:29
  Ανοδική Στροφή 13:12
  Καθοδική Στροφή 14:00
  Ανοδική Στροφή 14:29
  Καθοδική Στροφή 15:32
  Ανοδική Στροφή 16:31

  15 12 2010
  Καθοδικό άνοιγμα 10:30
  Ανοδική Στροφή 10:52
  Καθοδική Στροφή 12:26
  Ανοδική Στροφή 12:39
  Καθοδική Στροφή 13:57
  Ανοδική Στροφή 14:20
  Ανοδική Στροφή 15:32
  Καθοδική Στροφή 15:45
  Ανοδική Στροφή 16:01
  Καθοδική Στροφή 16:09
  Ανοδική Στροφή 16:31
  Καθοδική Στροφή 16:44

  16 12 2010
  Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30
  Καθοδική Στροφή 10:40
  Ανοδική Στροφή 10:56
  Καθοδική Στροφή 12:22
  Ανοδική Στροφή 12:35
  Καθοδική Στροφή 13:53
  Ανοδική Στροφή 14:20
  Καθοδική Στροφή 15:34
  Ανοδική Στροφή 15:57
  Καθοδική Στροφή 16:04

  17 12 2010
  Καθοδικό άνοιγμα 10:30
  Ανοδική Στροφή 10:39
  Καθοδική Στροφή 12:19
  Καθοδική Στροφή 12:27
  Ανοδική Στροφή 12:47
  Καθοδική Στροφή 13:30
  Ανοδική Στροφή 14:19
  Καθοδική Στροφή 15:30
  Ανοδική Στροφή 15:54
  Καθοδική Στροφή 16:01
  Ανοδική Στροφή 16:53

  Δεν υπάρχουν σχόλια: