Η ιστορία κάνει κύκλους, το ίδιο και οι πλανήτες.
History moves in circles, so do planets.

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

2010 Dec Week from 21 up to 24

Χρηματιστηριακή-Προβλέψεις από 21 έως 24/12

Τρίτη, 21 Δεκέμβριος 2010 13:02
  Χρηματιστηριακή-Προβλέψεις από 21 έως 24/12
  απο το www.astrology.gr
  Οποιαδήποτε κίνηση προς αυτές τις μονάδες είναι, πιθανόν, ευκαιρία ξεφορτώματος τίτλων,

  από το Γ. Μπαρδόπουλο

  Οι προβλέψεις για την εβδομάδα που πέρασε 13/12ου~17/12ου/2010 (όριο -+ 3 λεπτά)

  13 12 2010 Με κόκκινο τα λάθη
  Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30
  Καθοδική Στροφή 10:51
  Ανοδική Στροφή 11:00
  Ανοδική Στροφή 11:54
  Καθοδική Στροφή 12:33
  Καθοδική Στροφή 13:09
  Ανοδική Στροφή 13:51
  Καθοδική Στροφή 14:04
  Ανοδική Στροφή 14:22
  Καθοδική Στροφή 15:31
  Ανοδική Στροφή 16:08
  Καθοδική Στροφή 16:17
  Ανοδική Στροφή 16:31

  14 12 2010
  Καθοδικό άνοιγμα 10:30
  Ανοδική Στροφή 10:56
  Καθοδική Στροφή 12:29
  Ανοδική Στροφή 13:12
  Καθοδική Στροφή 14:00
  Ανοδική Στροφή 14:29
  Καθοδική Στροφή 15:32
  Ανοδική Στροφή 16:31

  15 12 2010
  Καθοδικό άνοιγμα 10:30
  Ανοδική Στροφή 10:52
  Καθοδική Στροφή 12:26
  Ανοδική Στροφή 12:39
  Καθοδική Στροφή 13:57
  Ανοδική Στροφή 14:20
  Ανοδική Στροφή 15:32
  Καθοδική Στροφή 15:45
  Ανοδική Στροφή 16:01
  Καθοδική Στροφή 16:09
  Ανοδική Στροφή 16:31
  Καθοδική Στροφή 16:44

  16 12 2010
  Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30
  Καθοδική Στροφή 10:40
  Ανοδική Στροφή 10:56
  Καθοδική Στροφή 12:22
  Ανοδική Στροφή 12:35
  Καθοδική Στροφή 13:53
  Ανοδική Στροφή 14:20
  Καθοδική Στροφή 15:34
  Ανοδική Στροφή 15:57
  Καθοδική Στροφή 16:04

  17 12 2010
  Καθοδικό άνοιγμα 10:30
  Ανοδική Στροφή 10:39
  Καθοδική Στροφή 12:19
  Καθοδική Στροφή 12:27
  Ανοδική Στροφή 12:47
  Καθοδική Στροφή 13:30
  Ανοδική Στροφή 14:19
  Καθοδική Στροφή 15:30
  Ανοδική Στροφή 15:54
  Καθοδική Στροφή 16:01
  Ανοδική Στροφή 16:53


  Το παραπάνω σχεδιάγραμμα που είναι ενημερωμένο μέχρι και τις 17/12ου δείχνει ξεκάθαρα την πορεία του γενικού δείκτη. Η πορεία αυτή είναι ορατή εντός των ΔΥΟ καθοδικών καναλιών. Το τελευταίο καθορίζεται από την μηνιαία κίνηση του Σεπτεμβρίου 2010, τελειώνει στο τέλος του έτους ή έστω στις αρχές του Ιανουαρίου 2011, όπου τότε, σύμφωνα πάντα με την Τεχνική ανάλυση, θα πρέπει ο ΓΔ να «απογαλακτιστεί» από το καθορισμένο κανάλι (9/2010). Η τάση μετά από τον «απογαλακτισμό» είναι ακόμα πιο ξεκάθαρη, από το ανάλογο πτωτικό κανάλι του Αυγούστου 2010, το σημερινό ανώτατο όριο είναι στις 1600 μονάδες. Οποιαδήποτε κίνηση προς αυτές τις μονάδες είναι, πιθανόν, ευκαιρία ξεφορτώματος τίτλων, οι τίτλοι αυτοί είναι και άϋλοι, απλή ηλεκτρονική καταγραφή σε κάποια βάση δεδομένων του Ελληνικου Χρηματιστηρίου. Ταυτόχρονα η πορεία προς αυτές τις μονάδες θα διαδοθούν και θα διαφημιστούν ανάλογα. Ελπίζω οι χρηματιστηριακοί καταναλωτές να προσέχουν τις ενέργειες τους.  Οι προβλέψεις για την 21/12ου~24/12ου/2010 (όριο -+ 3 λεπτά)

  21 12 2010 10:30
  Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:37
  Καθοδική Στροφή 12:05
  Ανοδική Στροφή 12:23
  Καθοδική Στροφή 13:15
  Καθοδική Στροφή 13:29
  Ανοδική Στροφή 14:14
  Καθοδική Στροφή 15:16
  Καθοδική Στροφή 16:15
  Καθοδική Στροφή 16:37
  Ανοδική Στροφή 16:43
  22 12 2010
  Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30
  Καθοδική Στροφή 12:01
  Ανοδική Στροφή 12:23
  Καθοδική Στροφή 13:31
  Ανοδική Στροφή 14:08
  Καθοδική Στροφή 15:09
  Ανοδική Στροφή 15:15
  Καθοδική Στροφή 15:30
  Ανοδική Στροφή 16:08
  Καθοδική Στροφή 16:33
  Ανοδική Στροφή 16:48
  23 12 2010
  Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30
  Καθοδική Στροφή 11:58
  Ανοδική Στροφή 12:29
  Καθοδική Στροφή 13:27
  Ανοδική Στροφή 13:59
  Καθοδική Στροφή 15:01
  Ανοδική Στροφή 16:00
  Καθοδική Στροφή 16:13
  Ανοδική Στροφή 16:31
  24 12 2010
  Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30
  Καθοδική Στροφή 11:54
  Καθοδική Στροφή 11:59
  Ανοδική Στροφή 12:24
  Καθοδική Στροφή 13:24
  Ανοδική Στροφή 13:50
  Καθοδική Στροφή 14:52
  Ανοδική Στροφή 15:13
  Καθοδική Στροφή 15:29
  Ανοδική Στροφή 15:52
  Καθοδική Στροφή 16:12
  Ανοδική Στροφή 16:31

  Οι ώρες στροφών του ΓΔ για την 20/12/2010 λόγο «ηλεκτρονικών» δυσκολιών και ανάδρομου Έρμη δεν παραδόθηκαν από τον υπογράφοντα

  Δεν υπάρχουν σχόλια: