Η ιστορία κάνει κύκλους, το ίδιο και οι πλανήτες.
History moves in circles, so do planets.

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Προβλέψεις για την εβδομάδα 10 - 14/1/2011

Προβλέψεις για την εβδομάδα 10 - 14/1/2011

Δευτέρα, 10 Ιανουάριος 2011 11:58
  Προβλέψεις για την εβδομάδα 10 - 14/1/2011
  Προβλέψεις για την εβδομάδα 10 - 14/1/2011
  από το Γ. Μπαρδόπουλο
  απο το www.astrology.gr

  20090515_John_Bardopoulos
  201101-GD_03_07

  Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα «προεκτάθηκαν» οι πράσινες γραμμές εμπορικότητας μετοχών. Η κάτω πράσινη και στήριξης «διορθώθηκε» στην κλήση της ώστε να φανεί και «οπτικά» η ίδια συμπεριφορά που έφερε τον Γενικό Δείκτη κάτω από τις 1452 μονάδες. Τις μονάδες αυτές ο υποφαινόμενος τις είχε αναφέρει στα τέλη του Οκτωβρίου 2010. Στην κλίση της κάτω Γραμμής είναι πια εμφανές ότι οι ανάγκες για ανοδική κίνηση είναι πλέον απαιτητές, ειδάλλως, η πορεία είναι γνωστή και έχει αναφερθεί στο πρώτο δελτίο μας για το 2011. Δεν πραγματοποιήθηκε σύγκλιση της άνω πράσινης γραμμής αντίστασης για να μην «στενέψει» και άλλο το περιθώριο ανοδικής αντίδρασης. Αν ποτέ πραγματοποιηθεί, είναι θεμιτό να ξέρουμε όλοι το μέχρι που μπορεί να ανέβουν οι τιμές του ΓΔ. Και ο κάθε επενδύτης σύμφωνα με την εμπειρία του και το όριο ρίσκου στην περιούσια του, οριοθετημένο από τον ίδιο, πράττει και ανάλογα, ώστε να μεγιστοποιήσει τα τυχών κέρδη του.

  Υ.Γ. Η προέκταση που πραγματοποιήθηκε συγκλίνει χρονικά, κατά σύμπτωση βέβαια, με τις εκλείψεις του καλοκαιριού.

  Οι Intraday τάσεις για την εβδομάδα 10 - 14/1ου/2011 (Όριο -+ 3 λεπτά)

  10 1 2011

  Καθοδικό άνοιγμα 10:30

  Καθοδική Στροφή 10:54

  Ανοδική Στροφή 11:02

  Καθοδική Στροφή 11:59

  Ανοδική Στροφή 12:12

  Καθοδική Στροφή 12:20

  Ανοδική Στροφή 12:32

  Καθοδική Στροφή 14:03

  Ανοδική Στροφή 14:16

  Καθοδική Στροφή 14:26

  Ανοδική Στροφή 14:58

  Καθοδική Στροφή 15:22

  Ανοδική Στροφή 15:36

  Καθοδική Στροφή 15:55

  Ανοδική Στροφή 16:09

  Καθοδική Στροφή 16:54

  11 1 2011

  Ανοδικό Άνοιγμα 10:30

  Καθοδική Στροφή 10:50

  Ανοδική Στροφή 10:58

  Καθοδική Στροφή 11:55

  Ανοδική Στροφή 12:08

  Καθοδική Στροφή 12:16

  Ανοδική Στροφή 12:32

  Καθοδική Στροφή 14:01

  Ανοδική Στροφή 14:16

  Καθοδική Στροφή 14:22

  Ανοδική Στροφή 14:35

  Καθοδική Στροφή 15:18

  Ανοδική Στροφή 16:16

  Καθοδική Στροφή 16:54

  12 1 2011

  Ανοδικό Άνοιγμα 10:30

  Καθοδική Στροφή 10:47

  Ανοδική Στροφή 10:54

  Καθοδική Στροφή 11:51

  Ανοδική Στροφή 12:05

  Καθοδική Στροφή 12:12

  Ανοδική Στροφή 12:29

  Καθοδική Στροφή 13:57

  Ανοδική Στροφή 14:16

  Καθοδική Στροφή 14:18

  Ανοδική Στροφή 14:35

  Καθοδική Στροφή 15:14

  Ανοδική Στροφή 16:01

  Καθοδική Στροφή 16:54

  13 1 2011

  Ανοδικό Άνοιγμα 10:30

  Καθοδική Στροφή 10:43

  Ανοδική Στροφή 12:01

  Καθοδική Στροφή 12:09

  Ανοδική Στροφή 12:33

  Καθοδική Στροφή 13:53

  Ανοδική Στροφή 14:35

  Καθοδική Στροφή 15:10

  Ανοδική Στροφή 15:57

  Καθοδική Στροφή 16:54

  14 1 2011

  Ανοδικό Άνοιγμα 10:30

  Καθοδική Στροφή 10:39

  Ανοδική Στροφή 10:45

  Καθοδική Στροφή 11:43

  Ανοδική Στροφή 11:57

  Καθοδική Στροφή 12:05

  Ανοδική Στροφή 12:34

  Καθοδική Στροφή 13:49

  Ανοδική Στροφή 14:17

  Καθοδική Στροφή 15:26

  Ανοδική Στροφή 15:53

  Καθοδική Στροφή 16:55


  Ήμασταν σωστοί ;

  Με κόκκινο τα λάθη μας

  Οι προβλέψεις για την εβδομάδα 3-7/1/2011 (όριο -+ 3 λεπτά)

  3 1 2011

  Ανοδικό Άνοιγμα 10:30XAA_INTRADAY_20110103

  Καθοδική Στροφή 11:20

  Ανοδική Στροφή 11:29

  Καθοδική Στροφή 12:21

  Ανοδική Στροφή 12:29

  Καθοδική Στροφή 12:47

  Ανοδική Στροφή 13:01

  Καθοδική Στροφή 14:06

  Ανοδική Στροφή 14:15

  Καθοδική Στροφή 14:31

  Ανοδική Στροφή 15:04

  Ανοδική Στροφή 15:27

  Καθοδική Στροφή 15:33

  Ανοδική Στροφή 15:52

  Καθοδική Στροφή 16:02

  Ανοδική Στροφή 16:30

  4 1 2011

  Καθοδικό Άνοιγμα 10:33XAA_INTRADAY_20110104

  Ηλιακή έκλειψη 11:02

  Καθοδική Στροφή 11:17

  Ανοδική Στροφή 11:25

  Καθοδική Στροφή 12:21

  Ανοδική Στροφή 12:29

  Καθοδική Στροφή 12:43

  Ανοδική Στροφή 13:01

  Καθοδική Στροφή 14:05

  Ανοδική Στροφή 14:15

  Καθοδική Στροφή 14:28

  Ανοδική Στροφή 14:35

  Καθοδική Στροφή 14:50

  Ανοδική Στροφή 14:52

  Καθοδική Στροφή 15:26

  Ανοδική Στροφή 15:39

  Καθοδική Στροφή 15:45

  Ανοδική Στροφή 15:48

  Καθοδική Στροφή 16:01

  Ανοδική Στροφή 16:30

  Καθοδική Στροφή 16:58

  5 1 2011

  Ανοδικό Άνοιγμα 10:29XAA_INTRADAY_20110105

  Καθοδική Στροφή 11:13

  Ανοδική Στροφή 11:17

  Καθοδική Στροφή 12:18

  Ανοδική Στροφή 12:30

  Καθοδική Στροφή 12:39

  Ανοδική Στροφή 13:00

  Καθοδική Στροφή 14:04

  Ανοδική Στροφή 14:15

  Καθοδική Στροφή 14:24

  Ανοδική Στροφή 14:35

  Καθοδική Στροφή 14:46

  Ανοδική Στροφή 15:03

  Καθοδική Στροφή 15:26

  Ανοδική Στροφή 15:44

  Καθοδική Στροφή 16:00

  Καθοδική Στροφή 16:57

  7 1 2011

  Ανοδικό Άνοιγμα 10:30XAA_INTRADAY_20110107

  Καθοδική Στροφή 11:06

  Ανοδική Στροφή 11:14

  Καθοδική Στροφή 12:10

  Ανοδική Στροφή 12:24

  Καθοδική Στροφή 12:31

  Ανοδική Στροφή 12:59

  Καθοδική Στροφή 14:03

  Καθοδική Στροφή 14:16

  Ανοδική Στροφή 15:01

  Καθοδική Στροφή 15:26

  Ανοδική Στροφή 15:36

  Καθοδική Στροφή 15:58

  Ανοδική Στροφή 16:21

  Καθοδική Στροφή 16:55


  1 σχόλιο:

  John Bardopoulos είπε...

  Καλημέρα, με χαρά είδα την σημερινή άνοδο. Παρακάτω είναι ότι έχει δημοσιευτεί στον Έντυπο περιοδικό τύπο του Ιανουαρίου 2011, στο περιοδικό έχει αποσταλεί στις 9/6ου/2010, μαζί με του Φεβρουαρίου 2011.
  Η πρώτη εβδομάδα τους έτους και του μήνα, αναμένετε να είναι ανοδική μέχρι τις 5/1. Για την δεύτερη εβδομάδα, από τις 10/1 έως τις 14/1 αναμένετε να επικράτηση προσπάθεια σταθεροποίησης της οποίας τάσης και πιθανόν η 12/1 να είναι Εντονα ανοδική. Η τρίτη εβδομάδα, από τις 17/1 έως τις 21/1, αναμένετε να είναι ανοδική στις 19/1 και από την τέταρτη εβδομάδα, από τις 24/1 ώς τις 28/1, αναμένεται η αλλαγή στον ρυθμό με τις πρώτες ενδείξεις από τους τεχνικούς δείκτες να είναι πτωτικές. Ανάλογη είναι και η τελευταία μέρα του μήνα.